446 900 färre vaccindoser i februari

Nu pågår vaccinationerna mot covid-19. Totalt är nu 122 000 doser registrerat använda i IT-verktyget Vaccinera. Hade vi fått mer vaccin hade betydligt fler kunnat vaccineras. Under bara februari månad har det blivit 79 procent färre doser än prognosen visade i december. Från 567 500 doser till 120 700 doser. För månaderna februari till och med april så visar den senaste prognosen en halvering av antalet vaccindoser. Från prognosen i mitten av december som visade 1 953 300 doser till 985 800 doser i gårdagens prognos.

Bristen på vaccin är det som nu begränsar vaccinationstakten. För varje prognos förskjuts leveranser till att mer vaccin kommer betydligt senare.

- För varje dag som vaccinet försenas är det en person som inte får sitt vaccinskydd som riskerar bli smittad och i vissa fall allvarligt sjuk eller avlida. Det innebär också att de vaccinatörer som ska sköta vaccineringen får planera om sina verksamheter.  Och att alla som nu står i tur på att få sin vaccination inte får tydliga besked om när de förväntas kunna vaccineras, säger Magnus Thyberg som samordnar vaccinationerna i Region Stockholm.

SÄBO

Region Stockholm har prioriterat de allra sköraste som bor vid särskilda boenden för äldre och där har nu 90 procent fått första dosen och 84 procent har även fått andra dosen. Av de som har hemsjukvård har vi nu registrerat att över 40 procent fått sin första dos vaccin. 

Hemtjänst och kommunal vård- och omsorgspersonal

Sedan i måndags har vi startat med breddvaccinationen i hemtjänsten och nästan alla 220 vårdcentraler i regionen är i full gång med vaccinationerna. Även den kommunala vård- och omsorgspersonalen som tar hand om många äldre och sjuka vaccineras nu för fullt. Där har 54 procent hunnit få sin första dos och 30 procent har också fått dos 2.

- Den 9 januari beslutade vi att vaccinera viss vårdpersonal vid våra sjukhus. Det gjordes för att säkra den akuta och nödvändiga vården. Det beslutet baserades bland annat på prognosen från den 8 januari att Region Stockholm skulle få över 550 000 doser vaccin under februari månad. Den kommunal vård- och omsorgspersonalen vaccineras för att de som tar hand om äldre och sjuka ska minimera risken att smitta de som de möter, säger Magnus Thyberg.

Övriga över 65 år

Snart är det dags att kunna erbjuda vaccination till de som är äldre än 65 år.

- Jag hade hoppats att vara igång med vaccinationerna för de som är äldre än 65 år vid det här laget. Men det finns inte vaccin så det räcker. Det är många personer i den här gruppen som verkligen vill ha och behöver ett vaccinskydd så snart som det bara är möjligt, säger Magnus Thyberg.

Redan nu är 8 procent av alla över 65 år vaccinerade. De övriga över 65 år kommer att få information hem om hur de erbjuds sina vaccinationer. Utskicket kommer att gå i omgångar där de äldsta får sin information först och därmed möjlighet att bli vaccinerade först. Utskicken planeras påbörjas under vecka 10.

- Vi kommer att skicka ut informationen till cirka 20 000 personer per dag spridda runt om i länet för att undvika alltför hård belastning på bokningen. Men vi vet att intresset är mycket stort så även om vi förberett oss för att många vill boka tid för vaccination kan det bli tufft vissa tider, säger Magnus Thyberg.

Vaccination 18–64 år

Det är fortfarande oklart när vaccinationerna av i övrigt friska personer 18–64 år kan påbörjas.

- Som prognoserna ser ut nu är det i månadsskiftet april/maj som vi får sådana mängder vaccin att vi kan erbjuda det till den här gruppen. Men vi får vara beredda på att planera om med kort varsel i takt med förändrade prognoser, säger Magnus Thyberg.

Eftersläpning i registrering

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Det gör att det i verkligheten alltid är fler vaccinerade än vad som syns i rapporteringen.

Utan vaccin - inga vaccinationer.

Alla förändringar av prognoserna gör att planeringen måste justeras. Så både upp och nergångar i leveranserna skapar problem. Även om att ha för mycket vaccin är lättare att hantera än det motsatta.

Fler nyheter