Stödinsatser till Ukraina fortsätter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har skänkt material och annan hjälp till Ukraina efter den ryska invasionen för ett år sedan. Stödinsatserna fortsätter, nu senast med ett beslut i trafiknämnden där Region Stockholm överlämnar 14 bussar för transport till Ukraina inom ramen för EU-kommissionens initiativ.

Stödet från Region Stockholm handlar både om insatser till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i Ukraina men också att ge vård och stöd till de barn och vuxna som flytt Ukraina och som bor i Stockholms län. De flesta av de krigsskadade som fått vård i Sverige har tagits emot av Karolinska Universitetssjukhuset.

Insatser som genomförts eller planeras:

 • Vård till personer som flytt Ukraina. Hälso- och sjukvård erbjuds i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv. Det innebär att ukrainska barnflyktingar får vård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn. Vuxna flyktingar från Ukraina erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
 • Fjorton kollektivtrafikbussar. Trafiknämnden beslutade den 21 februari att donera bussar via EU-kommissionen som lanserat ett projekt för att privata och offentliga aktörer ska kunna donera skolbussar till Ukraina. Projektet administreras genom EU:s civilförsvarsmekanism och i Sverige sker detta genom MSB.
 • Ukrainskt pass gäller som biljett i SL-trafiken. Trafiknämnden beslutade 2022 att giltiga ukrainska pass och ID-kort ska räknas som giltig biljett i Stockholms kollektivtrafik. Beslutet fattades som en solidaritetshandling gentemot Ukraina och det ukrainska folket. Stockholms kollektivtrafik har tagit samma beslut som städer, regioner och trafikbolag runtom i hela Europa.
 • Utrustning och sjukvårdsmateriel. Region Stockholm har skickat utrustning till vården i Ukraina vid flera tillfällen. Stödet omfattar till exempel medicinsk utrustning för att genomföra operationer, hjärtstartare, patientmonitorer, EKG-utrustning, röntgenutrustning, rullstolar, ultraljudsutrustning och utrustning som underlättar andning. Samtliga akutsjukhus och närsjukvården har bidragit med att samla ihop den efterfrågade utrustningen.
 • En ambulans. Region Stockholms ambulansverksamhet har skänkt en ambulans till ett akutsjukhus i regionen Rivne.
 • Vård till krigsskadade. Personer som drabbats av krigsrelaterade skador har fått vård på akutsjukhus inom Region Stockholm, främst på Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Humanitärt skyddsmaterial för civilt ändamål har skickats till sjukhus i Charkiv och Mykolyiv. Även desinfektionsmedel och handskar har skickats till Ukrainas vårdgivare.
 • Hälsoundersökningar och erbjudande om vaccin. Personer som fått uppehållstillstånd och som bor i Stockholms län erbjuds hälsoundersökning och vaccin mot exempelvis covid-19.
 • Översättning av informationsmaterial. Informationsbrev och faktablad om hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län har översatts, till ukrainska, ryska och engelska.
 • Kultur- och idrottsinsatser. För att hjälpa barn och vuxna som flytt kriget ger Region Stockholm kulturstöd och bidrag till idrottsföreningar som anordnar verksamhet specifikt för ukrainska flyktingar.
 • Stöd som underlättar för ukrainska flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Projektmedel avsattes under 2022 för insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, att komma in på arbetsmarknaden i Stockholms län.
 • Mottagarcenter i Nynäshamn. Under februari-mars 2022 drev Region Stockholm ett mottagarcenter i Nynäshamn för dem som kom via färja från Polen. Under mars månad 2022 kom ungefär 400 flyktingar via Nynäshamn dagligen.
 • Utökat krisstöd för medarbetare och chefer. Den som är anställd av Region Stockholm och upplever oro och stress på grund av kriget kan få krisstöd om det behövs, både akut och planerat.
 • Den styrande majoriteten har föreslagit att Fyrverkarbackens busshållplats ska döpas om till Fria Ukrainas plats i samband med tidtabellskiftet till sommartidtabell 2023.

Insatserna har planerats och genomförts tack vare medarbetarnas initiativ, officiella förfrågningar från nationella och internationella frivilligorganisationer, och från svenska samverkansmyndigheter, Stockholms kommuner samt ukrainska ambassaden i Sverige. Regionala politiska beslut har gjort det möjligt att lämna bistånd utöver de nivåer som gällde före kriget.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan