Regional krisledning aktiverad med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp beslutat att aktivera Region Stockholms regionala krisledning, RKL. Till krisledningen knyts Enheten för katastrofmedicinsk beredskap.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen kan komma att leda till konsekvenser för leveranser till verksamheter eller ökat behov av sjukvårdsinsatser. Därför är det viktigt att den regionala krisledningen följer utvecklingen och bedömer risker och konsekvenser för Region Stockholms verksamheter kontinuerligt.

Om Regional krisledning, RKL

Region Stockholms regionala krisledning ansvarar, på tjänstemannanivå, för den övergripande regionala ledningen och samordningen av hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och andra verksamheter inom Region Stockholm vid allvarliga händelser.

Beslut om eskalering och aktivering av Regional krisledning fattas av regiondirektören i samråd med tjänsteman i beredskap.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan