Studiecirkel: Demokratifrämjande på folkbibliotek, träff 2 av 4

Du som arbetar på ett folkbibliotek i Stockholms län kan nu delta i Regionbibliotek Stockholms studiecirkel om demokratifrämjande. Studiecirkeln pågår under hösten och består av fyra träffar.

Information

Datum:
8 oktober 2024
Tid:
07:0009:00
Plats:
Digitalt via Teams

Om studiecirkeln

Bibliotekslagens ändamålsparagraf om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling uttrycker en målsättning om allas delaktighet i samhällslivet. Viktiga vägar dit är kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Lagen innehåller flera positiva formuleringar om bibliotekens roll för demokratin – biblioteken ska verka för, stärka och främja. Men idag handlar det offentliga samtalet om bibliotekens demokratiska uppdrag till stor del om att hantera hat och hot, om att hålla armslängds avstånd till politiker, och om omfattningen av generell medborgarservice på bibliotek.

Regionbiblioteket bjuder in till en studiecirkel om demokratifrämjande för att sätta fokus på bibliotekens proaktiva och konstruktiva uppgifter. Syftet är att tillsammans utforska vad demokratifrämjande arbete på biblioteket kan innebära. Studiecirkeln riktar sig till folkbiblioteken i Stockholms län, till medarbetare och chefer som vill reflektera och samtala om demokratiuppdraget.

Mer information om studiecirkeln

Vill du veta mer om träffarna, vilka teman som kan ingå och vad som krävs av dig som deltagare? Läs mer i kalenderposten om första träffen: 

Studiecirkel om demokratifrämjande på folkbibliotek, träff 1

Datum under hösten 2024: 

  • Tisdag 17 september kl 13-16, fysisk träff
  • Tisdag 8 oktober kl 9-11, digital träff
  • Tisdag 5 november kl 9-11, digital träff
  • Tisdag 10 december kl 13-16, fysisk träff

Kontakta Regionbibliotek Stockholm

Om du är intresserad av att delta och vill veta mer om studiecirkeln, kontakta Karin Sundström senast 19 augusti via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.