Föreläsning: Barns och ungas bibliotek

Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm, föreläser och bjuder in till samtal om barns och ungas bibliotek. Föreläsningen riktar sig till dig som är ny i din barnbibliotekarietjänst, men även andra intresserade som arbetar på folkbibliotek.

Information

Datum:
12 september 2024
Tid:
07:0008:30
Plats:
Digitalt via Teams

Biblioteksverksamhet för och med barn och unga är ett stort och brett fält, och låter sig inte beskrivas på en timme. I den här föreläsningen tar Pia Borrman upp förhållningssätt kring frågor om prioriteringar, kompetens, delaktighet och mycket annat. Efter föreläsningen finns tid för frågor och samtal.

Kontakta Regionbibliotek Stockholm

Kontakta Pia Borrman via detta formulär om du har frågor om föreläsningen.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.