Primärvårdsnämnden

Information

Datum:
28 augusti 2024
Tid:
12:00
Plats:
Handlingarna publiceras på regionstockholm.se: https://www.regionstockholm.se/demokrati-politik/protokoll-och-handlingar/politiska-sammantradeshandlingar/ Välj "Primärvårdsnämnden"