Informationsfrukost om nytt ramavtal för e-litteratur

Regionbibliotek Stockholm inbjuder till ett informationsmöte kring det nya ramavtalet för e-litteratur. Mötet riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och vill veta mer om avtalet och vad det kan komma att innebära.

Information

Datum:
17 maj 2024
Tid:
06:3007:30
Plats:
Digitalt via Teams

I april 2024 träder ett nytt Adda-ramavtal för inköp av e-litteratur i kraft. 

Regionbibliotek Stockholm inbjuder till ett informationsmöte kring avtalet för att vi tillsammans ska kunna ge varandra tips och råd. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från biblioteken kommer att presentera avtalet och berätta hur det kan komma att påverka folkbiblioteken framöver.

Träffen är ett samarbete med Region Sörmland. 

Anmälan stänger den 15 maj, och en länk till mötet kommer att skickas ut dagen innan.

Kontakta Regionbibliotek Sockholm

Vänligen kontakta Anne Stigell på Regionbibliotek Stockholm om du har några frågor. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.