Seminarium Musik som medicin – mätbarhet och möjligheter

Ett seminarium med särskilt fokus på musik och hälsa. Det är ett program som SKR och delarenan Meningsskapande i vår tid arrangerar 17 april 2024. Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa medverkar i programmet.

Information

Datum:
17 april 2024
Tid:
07:0010:00
Plats:
webbinar

Ett seminarium där vi får lyssna till konkreta exempel på hur vi genom beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund kan använda musik inom vård och omsorg på vägen mot både fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Broula Barnohro Oussi, strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa deltar i programmet.

Musik som medicin - mätbarhet och möjlighet

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på värdet och effekterna av musiken och kultur?


Vilka möjligheter öppnar kulturen som en mätbar del av arbetet med hälsa och välmående? Är till och med musik och kultur en avgörande del för att bygga friska och hållbara samhällen?

Målgrupp

Beslutsfattare, chefer, strateger, utförare och medarbetare inom folkhälsa, vård, omsorg och hållbarhet, samt alla andra som är nyfikna på musikens betydelse för vårt välbefinnande.

Program och anmälan till SKR seminarium 17 april

Seminariet kommer att kunna gå att se i efterhand från den 18 april via länk. Programpunkterna finns att se på SKR webbsida. Där finns även länk till anmälan.