Myndighetsdialog med Länsstyrelsen och andra myndigheter

På myndighetsdialogen som Länsstyrelsen Stockholm har bjudit in till kommer ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen att presenteras för olika myndigheter och berörda regioner. 

Information

Datum:
17 april 2024
Tid:
07:0012:00
Plats:
Digitalt möte

Det kommer vara möjligt för deltagande myndigheter att ställa frågor till Region Stockholm och lämna muntliga inspel och synpunkter.