Lärarstudenter tittar på film

Är du lärarstudent och vill få kunskap om hur du kan arbeta med film i skolan och på fritidshem? Välkommen till ”Lärarstudenter tittar på film”, där vi undersöker hur film och samtal kan bli en del av skolans undervisning.  

Information

Datum:
24 april 2024
Tid:
13:0015:30
Plats:
Accelerator, Frescativägen 26A

Film och samtal: And the king said, what a fantastic machine 

På det första ”Lärarstudenter tittar på film” på Stockholms universitet ser vi filmen And the king said, what a fantastic machine. Det är en svensk dokumentärfilm regisserad av Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck, om den roll som rörliga bilder haft och har, historiskt och i nutid.  

Efter filmvisningen leder Mikael Kowalski från filmpedagogerna Folkets Bio ett samtal om hur du kan arbeta med filmen tillsammans med barn och unga. Mikael har lång erfarenhet som filmpedagog och har specialiserat sig på filmkunnighet och MIK (medie- och informationskunnighet). Med utgångspunkt i filmen och en handledning han skrivit till den, ger han konkreta förslag på hur du kan arbeta med filmkunnighet med såväl yngre som äldre elever.  

 Ladda ned filmhandledningen på Filminstitutets webbplats.  

Om samarbetet "Lärarstudenter tittar på film"

För att stärka filmens roll som pedagogisk resurs har Region Stockholm, Södertörns högskola och Svenska Filminstitutet inlett samarbetet "Lärarstudenter tittar på film". Vi erbjuder dig som syuderar till lärare att se aktuella filmer och delta i samtal med en filmpedagog, filmskapare eller annan person med koppling till filmen. Syftet är att lyfta fram filmvisning och samtal som en metod i undervisningen och bidra till att öka filmkunnigheten bland barn och unga.