Språktågetträff

Välkommen till en halvdag om Språktåget! På den här träffen har du som arbetar med Språktåget möjlighet att fördjupa dina kunskaper och inspireras av andra biblioteks arbetssätt. Temat för dagen är samverkan mellan bibliotek och logopedi.

Information

Datum:
5 mars 2024
Tid:
08:0011:00
Plats:
Vallentuna kulturhus och bibliotek. Adress: Allévägen 1, Vallentuna.

Hur fungerar det dagliga arbetet på en logopedmottagning? Hur kan biblioteken  arbeta tillsammans med språkförskolor? Vad är ett språknätverk och hur bygger man upp ett sådant?

På träffen får vi lyssna till Emma Söderblom, bibliotekarie på Vallentuna bibliotek och Bella de Mander, logoped på Vallentuna Språkförskola, som berättar om sitt samarbete och ger oss handfasta tips på hur vi på biblioteken kan bli bättre på att möta barn som har en språkstörning.

Vi kommer också att få lyssna till Dania Mahdi, som är logoped och arbetar på Logopedmottagningen Hässelby. Dania berättar om hur hon arbetar med utredning och behandling av barn med språkliga svårigheter och hur biblioteken kan spela en viktig roll.

I Nynäshamns kommun finns ett språknätverk som startade 2019 och som består av bibliotekarier, BVC-personal, logoped, specialpedagoger, kontaktperson från familjecentralen samt sex språkutvecklare från kommunens förskolor. Louise Borg, bibliotekarie på Nynäshamns bibliotek, berättar om arbetet med språknätverket samt om uppbyggnaden av läsfrämjande väntrum på flera av verksamheterna.

Under träffen finns tid för frågor, samtal och erfarenhetsutbyte. Vi får också en visning av biblioteket, där vi stannar till lite extra vid Språktågethyllan. Nyheter inom Språktågets material presenteras och det finns möjlighet att botanisera bland materialet och skaffa sig en överblick inför kommande beställningar.

Träffen är avgiftsfri och vi bjuder på vegetarisk smörgås och kaffe/te. Målgruppen denna gång är biblioteksmedarbetare och logopeder verksamma i Stockholms län.

Kontakta Regionbiblioteket

Välkommen att höra av dig till Nike Hjelm, utvecklingsledare och ansvarig för träffen, om du har några frågor. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.