Vi bygger tillsammans – litteratur

Detta är en förberedande träff inför läsfrämjandeinternatet i maj med biblioteksmedsarbetare som målgrupp. Den är en del av Regionbibliotek Stockholms satsning Vi bygger tillsammans – litteratur. 

Information

Datum:
13 mars 2024
Tid:
08:0010:00
Plats:
Digitalt via Teams

Inbjudan går ut till bibliotekscheferna på folkbiblioteken i Stockholms län.

Kontakta Regionbiblioteket

Kontakta gärna Sofie Samuelsson, utvecklingsledare och ansvarig för träffen om du har några frågor. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.