Digitalt ansökningsmöte: Filmkulturell verksamhet för barn och unga

Vill du veta mer om de bidrag som Svenska Filminstutet erbjuder för filmverksamhet med och för barn och unga? Eller vill du få inspiration kring hur andra arbetat inom ramen för stödet?

Information

Datum:
11 mars 2024
Tid:
08:0011:00
Plats:
Digital träff via Teams. Länk till mötet skickas ut ett par dagar innan mötet till alla anmälda.

Region Stockholms filmkonsulenter bjuder in till ett digitalt rådgivingsmöte för dig som planerar att söka Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, som har deadline den 22 mars 2024. Stödet kan sökas för insatser kring exempelvis skolbio, filmpedagogisk verksamhet eller uppstart av film som ämne i kulturskola.

Du får också veta mer om de stöd som går att söka för att arbeta med filmkulturell verksamhet på de nationella minoritetsspråken.

Stöden kan sökas av en kommunal förvaltning eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering.  

Mötet gästas av Svenska Filminstitutets David Sundquist Ballester, handläggare för det filmkulturella stödet för barn och ungdom, och Daniella Mir, handläggare för stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. 

Dessutom finns möjlighet till personlig rådgivning inför ansökan. 

Kontakta Region Stockholms filmkonsulenter

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.