Nyheter

 • Välkommen till vår nya webbplats!

  I början av februari lanserade Region Stockholm en ny webbplats som är gemensam för hela organisationen. I samband med det flyttade även Regionbibliotek Stockholm in på Region Stockholms nya webb.

  Bibliotek
 • Region Stockholm har 300 barnrättsombud

  Barn och unga har rätt att få ge synpunkter i frågor som rör deras hälso- och sjukvård. I Region Stockholm finns nu cirka 300 utbildade barnrättsombud som ser till att barnkonventionen efterlevs.

  Hälso- och sjukvårdHållbarhet
 • Uppdatering gällande larm om gasutsläpp

  Vid larmet om gasutsläpp i Solna fredagen den 23:e februari fördes åtta personer till sjukhus. På lördagen den 24:e februari var två personer kvar för observation. Även de har nu lämnat sjukhuset. 

  Hälso- och sjukvård
 • Fjolåret tufft för Stockholmsregionen visar ny rapport

  Minskat bostadsbyggande, rekordhögt antal konkurser och färre som reser kollektivt efter pandemin. 2023 var på många sätt ett tufft år för Stockholmsregionen, men det finns ljusglimtar.

  Regional utveckling
 • 270 tunnelbanevagnar av modell C20 färdigrenoverade

  Den 27 februari lämnade den sista ombyggda C20-vagnen verkstaden i Västerås för att trafikera Stockholms tunnelbana igen. Det innebär att Region Stockholm har rustat upp alla 270 vagnar av modell C20 med ny inredning och modern teknik.

  Kollektivtrafik
 • Skärpta krav inom tandvård för barn och unga

  Primärvårdsnämnden har beslutat om skärpta krav inom tandvården för att motverka välfärdsbrottslighet. Den förebyggande tandvården stärks. 

  Hälso- och sjukvård
 • Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari

  Region Stockholm firar Sverigefinnarnas dag genom att flagga med den sverigefinska flaggan på landstingstomten. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

  HållbarhetKulturStöd
 • Svagaste folkökningen i länet på 18 år

  Stockholms läns befolkning ökade med 14 794 personer under 2023 till totalt 2 454 821 i slutet av året. En ökning med 0,6 procent. Procentuellt hade bara Uppsala och Västerbotten en högre folkökningstakt, ändå är det den svagaste ökningen på 18 år.

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Klart för nästa steg i upphandlingen av S:t Görans sjukhus

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om upphandlingsdokument och anbudsinfordran. De leverantörer som kvalificerat sig till att lämna in anbud är välkomna att göra det inom anbudstiden som löper ut i maj.

  Hälso- och sjukvård
 • Innovationsfonden har beviljat 35 nya projekt medel

  Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt nionde år och 35 nya projekt har nu beviljats medel. Bland projekten finns bland annat utvecklingsidéer för gynekologisk kirurgi, kollektivtrafik och vården av äldre multisjuka.

  Forskning och innovation
 • Sprängningar vid Rissnedepån

  Den 28 februari inleds sprängningsarbeten vid Rissnedepån i Sundbyberg. 

  KollektivtrafikProjekt inom tunnelbana
 • Så blir ätstörningsvården i Region Stockholm

  Stockholms centrum för ätstörningar kommer att kunna ta emot de patienter som nu vårdas på Mandometerkliniken och som fortsatt är i behov specialiserad ätstörningsvård. Psykiatriutskottet har nu fattat ett beslut som säkrar övertagandet av patienter.

  Hälso- och sjukvård
 • Bra betyg till vårdcentraler i Region Stockholm

  Vårdcentralerna i Region Stockholm får bra betyg i 2023 års nationella patientenkät. Ungefär 80 procent av de tillfrågade har haft en bra helhetsupplevelse i vården. 

  Hälso- och sjukvård