Nyheter

 • Nu kan du tycka till om var vi ska bygga Roslagsbanan

  Roslagsbanan ska förlängas från Universitetet till T-Centralen via Odenplan, i en järnvägstunnel genom norra och centrala Stockholm. Nu börjar samrådet om var tunneln mellan Universitetet och Odenplan ska gå.

  KollektivtrafikProjekt inom lokalbana-spårvagn
 • Bullrande arbeten i Rissne

  Den 2 april börjar Region Stockholm/SL arbetet med kontaktledningsstolpar för den nya spårvägen genom Rissne. Arbetet innebär buller under dagtid. 

  KollektivtrafikProjekt inom lokalbana-spårvagn
 • GPS-teknik ska öka tillgänglighet till ambulanshelikopter

  Dåligt väder har länge varit den största anledningen till att ambulanshelikoptern inte kan genomföra vissa uppdrag. Nu visar framgångsrika test med ny satellitbaserad teknik att situationen snart kan förbättras.

  Hälso- och sjukvård
 • Positiva utsikter för Region Stockholms kreditbetyg

  Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Dessutom förändras utsikterna för betyget från stabila till positiva. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

  Ekonomi och budget
 • Konstväxling på Skanstull inspirerad av Susan Sontag

  På Skanstulls tunnelbanestation har det visats konstvideofilm i 20 år! Här får resenärer se svenska och internationella konstnärer i kurerade konstprogram. Filmerna byts ut var tredje månad. Nu växlar vi konst på Skanstull.

  KollektivtrafikKultur
 • Nu tar Region Stockholm över 1177 på telefon

  Regionfullmäktige i Region Stockholm har beslutat att genomföra förvärvet av bolaget Medhelp som är nuvarande leverantör av sjukvårdsrådgivning 1177 på telefon. Överlåtelsen av bolaget kommer genomföras den 30 april 2024.

  Hälso- och sjukvård
 • Se sändningen från Regionfullmäktige

  Regionfullmäktiges sammanträde den 26 mars sändes direkt. Hängde du inte med live? Här kan du se sändningen i efterhand.

  Politiska sammanträden
 • Vårdval specialiserad gynekologi förändras

  Vårdval specialiserad gynekologi förändras. Syftet är att höja kvaliteten och säkra tillgången till gynekologi på fler platser i regionen.  

  Hälso- och sjukvård
 • Stöd om 34 miljoner till länets studieförbund

  Region Stockholm fördelar nu stöd till studieförbunden i Stockholms län. Studieförbund som har sin verksamhet i Stockholms län och är statsbidragsberättigade kan omfattas av stödet.

  KulturStöd
 • Ny rapport om drama och teater för att motverka stigma i psykosvården

  En ny rapport visar att drama och teater kan hjälpa patienter med nydebuterad psykossjukdom att må bättre. Genom konstformen ges möjlighet att uttrycka sig och känna sig sedd. Alla deltar på lika villkor, vilket minskar stigma och ger egenmakt.

  KulturHälso- och sjukvårdKultur och hälsa
 • Enhetlig akutvård för sepsis på samtliga sjukhus

  Sepsis innebär att en infektion gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Tillståndet är livshotande. Nu finns ett enhetligt sätt att ta hand om drabbade patienter på samtliga akutsjukhus i länet. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2023

  Region Stockholm redovisar ett negativt resultat på -1 011 miljoner kronor för 2023. Det är 2 445 miljoner kronor bättre än budget. Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge inför 2024 likt övriga regioner i landet. 

  Ekonomi och budget