Budget 2024: Kollektivtrafiken – viktig roll i grön omställning

Kollektivtrafiken har en avgörande roll i den gröna omställningen och för att nå Region Stockholms klimatmål. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november. 

Ambitionen är att Region Stockholm ska vara ledande i hållbar utveckling och redan idag är Stockholm den första huvudstadsregionen i världen där all kollektivtrafik på land drivs helt av förnybara bränslen. SL:s bussar drivs idag med eldrift eller förnybara drivmedel som biogas, etanol och biodiesel.

Genom att successivt införa eldriven trafik tar SL ytterligare steg mot en utsläppsfri kollektivtrafik. Trafiknämnden har ett uppdrag att påskynda elektrifieringen av bussflottan för att nå målet om en mer elektrifierad och förnybar fordonsflotta 2030. Att elektrifiera fler bussar är också viktigt för att nå de nationella klimatmålen.

Målsättningen är att framtidens kollektivtrafik ska vara mer attraktiv och trygg i hela länet för att göra Stockholm mer jämlikt. Nu väljer fler återigen att åka kollektivt efter pandemin, men fortfarande är det färre resenärer än före pandemin. Många reser nu på ett annat sätt, bland annat på grund av mer distansarbete. Fokus för arbetet framåt är att kollektivtrafiken ska bli mer konkurrenskraftig gentemot bilen och att fler ska resa kollektivt.

Region Stockholm ska ställa krav på förnybara drivmedel inom sjötrafiken med låga eller inga klimatpåverkande utsläpp, samt ökad energieffektivitet i alla kommande pendelbåts- och skärgårdsupphandlingar för att nå målsättningen om en förnybar sjötrafik 2030.

Fler nyheter