Tilldelningsbeslut för nytt bussavtal inom SL

Keolis Sverige AB har fått uppdraget att köra SL:s busstrafik i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna från augusti 2024. Det beslutade trafiknämnden den 25 april. 

Den 25 april beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att uppdra åt Keolis Sverige AB att utföra busstrafiken i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna. Det nya avtalet träder i kraft under våren och Keolis Sverige AB tar över ansvaret för busstrafiken i augusti 2024.

Nyckelspelare för omställningen till el

Uppdraget innebär ett helhetsåtagande att driva och utveckla busstrafiken samt att förvalta SL:s fastigheter i området. Enligt det nya avtalet ska en stor del av trafiken drivas med el istället för biodiesel som i dag, vilket gör Keolis Sverige AB till en nyckelspelare för en lyckad omställning.

– Vi är glada att kunna ge Keolis Sverige AB förtroendet att driva busstrafiken i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna, baserat på ett konkurrenskraftigt anbud, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Målet med upphandlingen har varit att teckna ett trafikavtal som ska bidra till att öka det kollektiva resandet samtidigt som kundnöjdheten bibehålls och på sikt ökar. Andra mål är att driva trafiken miljöanpassat, säkert och resurseffektivt. Avtalet innehåller incitament med bonus och viten för bland annat utförd trafik, punktlighet och resenärernas nöjdhet.

Drivkrafter för fler och nöjdare resenärer 

Trafikförvaltningen har utvärderat de inkomna anbuden utifrån kriterierna pris och kvalitet. Det som bedömts är kvalitet på utförd trafik samt på att utveckla och underhålla fastigheter, depåer och kundmiljöer.

Avtalet är anpassat för att ge bra drivkrafter för fler och nöjdare resenärer, hantera en ökad trafik i ett expansivt område av Stockholm samt ett ökat fokus på förvaltning av SL:s tillgångar, fordon och fastigheter.

Dagens tilldelningsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrätten senast den 5 maj.

Fakta om avtalet (E42)

  • Avtalet sträcker sig över 10 år.

  • Avtalsområdet har cirka 130 000 påstigande en vanlig vintervardag.

  • Det totala värdet har beräknats till som mest 7 miljarder SEK.

  • Trafikstart sker i augusti 2024.

Fler nyheter