Pristak för resor med betalkort under en dag

Allt fler blippar betalkortet för att köpa enkelbiljetter med SL. Nu är det bestämt att tjänsten ska utvecklas med ett pristak så att resenären, när den kommit upp i pristaket, inte debiteras för efterföljande blipp med betalkortet samma dag. 

I trafiknämnden den 21 juni beslutades det om att trafikförvaltningen ska vidareutveckla möjligheten att resa med betalkort i SL-trafiken. Det här sättet att betala för sin resa lanserades i februari 2021 och används redan av uppemot 100 000 unika resenärer varje dag.

Nu är det bestämt att nästa steg blir att utveckla så kallad capping. Det innebär att man inför ett pristak så att den som köper flera enkelbiljetter med betalkort under en dag ska kunna veta på förhand vad den maximala kostnaden blir. Det betyder i praktiken att det inte dras någon kostnad för de efterföljande ”blipp” som görs under samma dag när pristaket uppnåtts.

Nivå på pristaket inte klart ännu

Utvecklingen av capping för resor under en dag startar tidigast under det andra kvartalet 2023 när SL:s nya biljettsystem helt kommer att ha ersatt det gamla Access-systemet. Nivån på pristaket är inte fastställd än och kommer att beslutas om i regionfullmäktige.

Bakgrund

Trafikförvaltningen har som övergripande uppdrag att öka det kollektiva resandet i Region Stockholm efter pandemin. Kollektivtrafiken och biljettförsäljningen har återhämtat sig till goda nivåer men nya lösningar krävs för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet i en tid av digitalisering och ändrade resvanor efter pandemin.

Med capping kan resenären blippa betalkortet och vara säker på att aldrig betala mer än pristaket för sina resor. Mindre tid kan läggas på att planera resandet och trösklarna sänks till att ställa bilen lite oftare och välja ett mer hållbart sätt att resa.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter