Länsmusiken i Stockholm blir en del av Region Stockholms kulturförvaltning

Från och med 1 januari 2022 övergår Länsmusiken i Stockholm organisatoriskt till Region Stockholm och kommer att ingå i kulturförvaltningen tillsammans med cirkus-, dans-, film- och hemslöjdskonsulenterna.

– Syftet med övergången är att tydliggöra, stärka och bredda länsmusikens främjande uppdrag gentemot kommuner, arrangörer och det fria musiklivet, säger Camilla Luterkort, chef för konsulentenheten på kulturförvaltningen. Men det handlar lika mycket om att skapa bättre synergier för det främjande arbetet på enheten och att kunna ge ett mer samlat erbjudande till våra målgrupper. 

Kulturförvaltningens eget främjandearbete genom länskulturkonsulenterna riktar sig till regionens kommuner och relevanta arrangörer och aktörer inom respektive område. Genom sina insatser bidrar konsulenterna både till att tillgängliggöra kulturupplevelser för barn och unga genom subventionerat utbud och till att skapa förutsättningar för delaktighet och eget skapande. Samarbetet med Blåsarsymfonikerna, Länsmusikens tidigare hemvist och mottagare av kulturnämndens verksamhetsstöd, och Musikaliska fortsätter under 2022 och ska hitta sina former för framtiden.

Ett samlat utbud för barn och unga

Det befintliga musikutbudet för barn och unga kommer att finnas i Region Stockholms digitala kulturkatalog. Kulturkatalogen samlar erbjudanden som föreställningar, workshops, skolbio och projekt för kommuner och arrangörer. Bokningar av musikprogram och workshops sker hos samma kontaktpersoner som tidigare.

Fler nyheter