Nu öppnar dubbelspåret på Roslagsbanans Kårstalinje

Från och med 17 oktober kör Roslagsbanans tåg till Lindholmen. Sedan i juni har tågen vänt i Täby kyrkby. Dubbelspåret är nu klart hela vägen från Vallentuna till Stockholms östra, vilket ger en stabilare trafik på banan. Ytterligare arbeten återstår innan hela sträckan till Kårsta öppnar för tågtrafik.

Utförda arbeten under trafikavstängningen

Under trafikavstängningen har SL arbetat längs sträckorna Täby kyrkby – Kragstalund samt Lindholmen – Kårsta.

Täby kyrkby – Kragstalund 

Längs hela sträckan har vi slutfört byggnationen av de två kilometer dubbelspår som nu är klart mellan Täby kyrkby ­och Kragstalund. Det är sträckan som binder ihop dubbelspåret från Lindholmen till Stockholms östra. Vi har även byggt om gång- och cykelvägar i närheten av Roslagsbanan, arbetat med bullerdämpande åtgärder och monterat spårnära bullerskärmar.

Ny planskild korsning vid Lokevägen

Sedan början av 2021 är den nya planskilda korsningen vid Lokevägen, Täby kyrkby klar. Under trafikavstängningen har de sista arbetena slutförts. Korsningen är nu permanent stängd för biltrafik och en hiss har installerats för att öka tillgängligheten.

Lindholmen – Kårsta

Längs sträckan Lindholmen – Kårsta fortsätter arbetena. Ett helt nytt signalsäkerhetssystem byggs för att få en mer stabil anläggning och kunna köra tätare trafik. På delar av sträckan utför vi markförstärkningsarbeten och byter ut räls och slipers.

Vi utför även säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat förbättrar vi bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall bygger vi ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

Frösunda och Kårsta station

Vid Frösunda bygger vi ett mötesspår och en ny mittplattform. Vid Kårsta station rustar vi upp spåren och anlägger en ny gång- och cykelväg. Norr om stationen byggs ett uppställningsspår för tåg. Båda stationerna får nya teknikhus för att styra signaler och växlar.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter