Region Stockholm stärker kapacitet för krisstöd och hälsoundersökningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Människor som flytt kriget i Ukraina kan uppleva starka känslor av rädsla, oro och kris. Därför jobbar Region Stockholm aktivt med hur krisstöd på bästa sätt ska kunna ges till drabbade framöver och ett intensivt arbete pågår för att utöka kapaciteten för hälsoundersökningar.

- Många som har flytt krig bär på känslomässiga sår och tampas med tuffa krisreaktioner. Om dessa känslor varar under en längre tid finns en stor risk för att det kan utvecklas till långvarig psykisk ohälsa. Ett första viktigt steg för att lyckas förebygga detta är att visa omsorg, lyssna och inte minst ge information kring hur man söker professionell hjälp. Vid psykisk ohälsa ska personer erbjudas behandling enligt ordinarie vårdprogram, säger Charlotte Therup Svedenlöf, chef för Kris-och katastrofpsykologi i Region Stockholm.

I Region Stockholm erbjuds hälso – och sjukvård till personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet. Massflyktingar omfattas av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. Alla asylsökande och massflyktingar som bor i länet erbjuds via brev en hälsoundersökning hos någon av de verksamheter som har detta uppdrag. Regionen kallar de som fått uppehållstillstånd enligt listor från Migrationsverket.

Den som behöver vård innan hälsoundersökningen ska söka vård och inte vänta på hälsoundersökningen.

I hälsoundersökningen ingår screening av hälsa inklusive psykisk ohälsa, viss provtagning, vaccinationsstatus och information om vårdsystemet. Vid behov kan den asylsökande även remitteras vidare till annan vård. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri.

- Hittills har inkommande flyktingar från Ukraina inte haft stora vårdbehov. Vi har kunnat omhänderta dem i de ordinarie flödena utan att det inneburit någon nämnvärd belastning för vårdgivarna. Just nu arbetar vi intensivt med att utöka kapaciteten för hälsoundersökningar. Idag har åtta vårdcentraler i uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande, kvotflyktingar och personer utan tillstånd. Vi ser även över att säkra upp tillgången på tolkresurser nu när efterfrågan förväntas öka, säger Johan Bratt, chefläkare.

Barn upp till skolålder som söker asyl bjuds in via brev till BVC. Barnen erbjuds vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Barnhälsovården är frivillig och kostnadsfri. Barn i skolåldern erbjuds hälsovård av skolans elevhälsa. Barn under 18 år får ett brev med inbjudan till tandvårdskontroll hos någon av de tandläkarmottagningar som har detta uppdrag. Alla barn under 18 år har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda.

För personer som har fyllt 18 år erbjuder regionen vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Det är viktigt att söka vård om man har behov av det och alla kan alltid ringa 1177 (+46 771-11 77 00 om man ringer från ett utländskt nummer) för råd om vård och 112 vid akuta situationer.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan