Färre tungbandsklipp på spädbarn med amningsproblem

Spädbarn med kort tungband kan i vissa fall behöva genomgå en operation för att amningen ska fungera. Men operationen ska inte göras i onödan. Genom ett systematiskt förbättringsarbete har antalet tungbandsklipp nästan halverats under 2020-2022.

Andelen tungbandsklipp på barn 0–6 månader i Region Stockholm minskade under perioden 2020–2022 från 5,7 procent till 3,0 procent. Ett nytt kunskapsstöd och ett tvärprofessionellt samarbete har bidragit till att det idag utförs färre omotiverade operationer på barn med kort tungband.

Problem med amning under det första levnadsåret hos barn med kort tungband kan behandlas på olika sätt beroende på orsaken. Om vården bedömer att amningsproblemen inte beror på det korta tungbandet är det centralt att mamman får fortsatt råd och stöd i sin amning. Om det korta tungbandet däremot bedöms bidra till problemen kan ett tungbandsklipp vara motiverat.

Ett tungbandsklipp innebär att tungbandet delas kirurgiskt, så kallad frenotomi, vilket gör att tungans rörlighet ökar och det blir lättare för barnet att amma.

- Det är viktigt att barnen får tillgång till rätt bedömning och beslut om kirurgisk behandling bör erbjudas eller inte. Ett kort tungband behöver inte leda till amningsproblem, säger Caroline Gahm, överläkare inom pediatrisk öron- näsa- och halssjukdom och ordförande i regionalt programområde, RPO, öron-, näs- och halssjukdomar.

Utveckla bästa möjliga kunskap

Genom så kallad kunskapsstyrning arbetar Region Stockholm för att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Arbetet organiseras inom 26 regionala programområden, RPO, i sjukvårdsregion Stockholm - Gotland. Inom området för öron- näsa och halssjukdomar har tungbandsklipp på nyfödda barn varit ett prioriterat fokusområde, bland annat på grund av de senaste årens markanta ökningar av antalet operationer.  

Ny riktlinje

En tvärprofessionell samverkansgrupp har haft i uppdrag att ta fram kunskapsstöd som tydliggör vårdkedjan, bedömningsinstrument och kvalitetsindikatorer för uppföljning. I uppdraget har också ingått att ta fram en ny riktlinje, utbilda personal och införa de nya metoderna.

- Amningsproblem kan bero på flera olika faktorer utöver ett kort tungband, och det bara är hos cirka en fjärdedel av barn med kort tungband som det leder till amningsproblem. Kunskapsstödet kan underlätta bedömning av vilka barn som kan bli hjälpta av kirurgisk behandling. Riskerna vid tungbandsklipp på spädbarn är små men det kan tyvärr uppstå komplikationer, säger Caroline Gahm.

- Den nya riktlinjen tydliggör vilken vård som behövs för barn med amningsproblem och kort tungband. Här framgår vikten av en väl definierad vårdkedja: Rätt kompetens bedömer rätt del, åtgärdar och följer upp.

Läs om kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland och om det nationella kunskapsstyrningsarbetet.

Fler nyheter