Nytt beslut i upphandlingen av vård vid S:t Görans sjukhus

Tisdagen den 25 april beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att upphandla vård vid och drift av S:t Görans sjukhus.

Upphandlingen kommer genomföras i två steg.

I steg ett kan intresserade leverantörer ansöka om att delta i upphandlingen. För att kunna delta behöver leverantörer uppfylla de kvalificeringskrav som uppställts för deltagande. Kraven finns sammanställda i en så kallad ansökningsinfordran.

De leverantörer som ansökt och uppfyller kvalificeringskraven bjuds in till steg två av upphandlingen där mer detaljerad information om uppdraget kommer att framgå. I steg två inbjuds sedan även dessa leverantörer att lämna anbud.

Sedan tidigare har hälso- och sjukvårdsnämnden och regionfullmäktige beslutat att vårdavtalet ska gälla minst åtta år. Driftstart beräknas ske den 4 januari 2026. Avtalet förväntas gälla till och med den 3 januari 2034 med möjlighet för Region Stockholm att därutöver förlänga en eller flera gånger, upp till preliminärt fyra år. 

Fler nyheter