Beslut kring ägarförändring i MedHelp AB

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid mötet den 9 mars fattat beslut kring den ägarförändring som MedHelp AB har lämnat in för godkännande.

Det gäller uppdraget att bedriva sjukvårdsrådgivning på telefon för 1177 Vårdguiden som MedHelp AB bedriver idag. De har anmält en ägarförändring där de avser att sälja verksamheten till KRY International AB.

- Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att avtalet med MedHelp AB sägs upp. Men i det fall att MedHelp AB drar tillbaka anmälan om ägarförändring innan beslutet har verkställts, kan beslutet inte verkställas vilket innebär att avtalen fortsatt gäller som tidigare, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Telefonrådgivningen med numret 1177 som ingång kan inte helt jämföras med andra vårdtjänster eftersom patienten inte kan välja någon annan vårdgivare än den centrala vårdgivningstjänst som 1177 Vårdguiden på telefon utför.

Ägarförändringen skulle kunna påverka patienternas upplevelse av en neutral fristående telefonrådgivning och därmed förtroendet för tjänsten. Dessutom är förtroendet från de vårdgivare som rådgivningen hänvisar till också centralt. Förvaltningens samlade bedömning är att den oberoende ställningen rubbas och därmed även förtroendet för tjänsten.

Om 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm

Under 2020 kontaktades 1177 Vårdguiden på telefon av 1,7 miljoner invånare i behov av vård, egenvårdsrådgivning eller med andra vårdrelaterade frågor. Erfarna sjuksköterskor hjälper invånarna rätt i vården.
Under pandemin har ett särskilt knappval via 1177 Vårdguiden tagit emot 420 000 samtal om covid-19. Tjänsten drivs av MedHelp AB sedan år 2000.

Fler nyheter