Johan Bratt blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp har utsett chefläkare Johan Bratt som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör från och med 28 februari då Björn Eriksson avslutar sin tjänst för att börja som generaldirektör för Läkemedelsverket.

Johan Bratt är docent i reumatologi och arbetar som chefläkare och avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen sedan 2016. Han har en bakgrund som bland annat verksamhetschef för reumatologikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt som chefläkare vid samma sjukhus. Johan Bratt kommer också att leda arbetet inom den regionala särskilda sjukvårdsledningen som sedan 3 februari arbetar i stabsläge.

Fler nyheter