Regional utveckling

Besöksadress:
Lindhagensgatan 98

Postadress:
Region Stockholm
Regionledningskontoret 
Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post: registrator.rlk@sll.se

Receptionens öppettider är helgfri vardag 08:00 - 16:45. Öppettiderna gäller även dag före röd dag.