Region Stockholms kulturstöd

Region Stockholm vill ge många olika aktörer möjlighet att söka ekonomiskt stöd till sin verksamhet. Då blir regionens kulturutbud rikare och mer varierat.

Dansa en bok. Aktivitet för och med barn av Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholms stad och län. Foto: Anna Molander. Syntolkning: En kvinna håller upp en uppslagen barnbok. Barn runtomkring.

Det ska vara möjligt för många att söka stöd

Region Stockholm verkar för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i regionen. Region Stockholms kulturstöd finns till för att främja alla former av kultur och olika uttryck. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ha möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturinsatserna.

Kulturförvaltningen bjuder regelbundet in kulturaktörer på Öppet Hus. Där finns det möjlighet att ställa frågor, och få tips och råd om passande stöd till sina verksamheter eller projekt.

Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer. Upphovspersoner och medverkande ska helst också vara av olika kön och kulturell och etnisk bakgrund. Det är också viktigt med kultur av, med och för nationella minoriteter. Även kulturaktiviteter som genomförs i skärgården uppmärksammas. De verksamheter eller projekt som får stöd från Region Stockholm ska helst ha betydelse för hela regionen.

Kortfattat om vilka övergripande kriterier som bedöms i ansökningar

  • Konstnärligt och innehållsmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som anses ha en konstnärlig och/eller innehållsmässig betydelse för regionen.
  • Metodmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som utgår från metoder som är relevanta för flera aktörer inom till exempel konstarternas utveckling, kulturens nya plattformar, ökad samverkan, utveckling av publikarbete och ökad delaktighet.
  • Spridningsaspekt: en verksamhet eller ett projekt, som gynnar spridning av konst och kultur i regionen.

Vilka olika kulturstöd har Region Stockholm?

En kulturaktör kan få verksamhetsstöd under ett till tre år. Det ska kunna utgöra en grund för att sprida och utveckla den egna verksamheten. Projektstödet är tänkt för tidsbegränsade kulturverksamheter med tydlig början och slut. Projektstöd för kultur och hälsa finansierar projekt inom ramen för Region Stockholms arbete med kultur och hälsa. Scenkonststödet ger kommunerna möjlighet att erbjuda invånarna teater-, dans- och cirkusföreställningar till subventionerat pris.

Hur söker man kulturstöd?

Information om vem som kan söka kulturstöd, vilka ansökningsdatum och bedömningskriterier som gäller samt vilka formella kriterier finns samlade på kultur.sll.se.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?