Att arbeta nära kollektivtrafikanläggning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen växer snabbt och samverkan mellan olika aktörer som arbetar och bygger i stadens infrastruktur är viktig. Region Stockholm har daglig kontakt med aktörer som påverkar kollektivtrafikens miljöer.

Det kan handla om privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner som ska planera eller genomföra bygg- och anläggningsarbeten i anslutning till kollektivtrafikens anläggningar och verksamhet.

Region Stockholm bevakar och arbetar för att minimera påverkan på kollektivtrafiken med syfte att:

  • Skydda kollektivtrafikanläggningen
  • Se till att trafiken går enligt tidtabell
  • Skapa en säker och trygg kollektivtrafik

Byggverksamhet som berör SLs spåranläggning

Region Stockholm samarbetar med externa aktörer vars arbeten berör SLs spåranläggning. Först när Region Stockholm granskat det planerade arbetet kan aktiviteterna starta.

I de flesta fall tecknar Region Stockholm avtal med externa aktörer. Det beror på omfattningen av arbetet.

Frågor som rör bergvärme hanteras av kommunerna.

Kontakt med Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafikens anläggningar och ska alltid kontaktas i god tid innan en aktivitet påbörjas. 

Exempel på när du ska kontakta Region Stockholm:

  • När en aktivitet planeras inom 50 meter från en kollektivtrafikanläggning
  • Även sprängarbeten bortom 50 meter bör granskas av Region Stockholm
  • Om du är osäker på om en aktivitet påverkar kollektivtrafiken
  • Senast tolv veckor innan planerad arbetsstart
  • Om trafikavstängning krävs ska kontakten med Region Stockholm tas mer än ett år innan byggstart.

Byggverksamhet som berör SLs busshållplatser

Privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner som orsakar en tillfällig eller permanent flytt av ett väderskydd eller annan SL-utrustning, står för kostnaden av dessa arbeten. Ansökan om tillstånd för denna typ av arbete lämnas, senast sex veckor innan arbetet planeras starta, till den trafikutövare som ansvarar för hållplatsutrustningen vid hållplatsen. På hållplatser med väderskydd finns uppgift om vem som ansvarar för hållplatsen.

Blankett för anmälan av arbete

På den här webbsidan hittar du blanketter för anmälan av arbete.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?