Nästa stopp Tyresö bussdepå – när depåer i länet görs redo för elbussar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Från och med 2025 ska minst 85 procent av bussarna i Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö gå på el. Därför behöver depån i Tyresö i södra Stockholm byggas om. Beslutet om att ta fram ett förslag för det fortsatta arbetet togs i trafiknämnden den 22 mars.

För att minska kollektivtrafikens påverkan på miljön ytterligare och nå hållbarhetsmålen införs elbussar på bred front de närmaste åren. Det kommer minska Region Stockholms totala energianvändning.

Redan i dag kör alla SL-bussar i Stockholms län på förnybara drivmedel, och nästan helt fossilfritt.

Depåerna i Tyresö, Handen, Jordbro och Nynäshamn näst på tur

För att det ska vara möjligt att ladda bussarna med el rustas nu depåerna i länet upp. Nu fortsätter arbetet i södra Stockholm. Trafiknämnden har fattat beslut om att ta fram ett ombyggnadsförslag för bussdepån i Tyresö. Förslaget kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vid ett genomförande uppskattas den totala investeringsutgiften till cirka 60 miljoner kronor. I samma trafikavtal ingår depåerna i Jordbro, Handen och Ösmo. Förslag för hur dessa depåer kan anpassas till eldrift tas också fram men kräver inget nämndbeslut då investeringskostnaden för varje depå understiger 50 miljoner kronor.

Övergången till elbussar sker i samband med nya trafikavtal

Dagens trafikavtal upphör 2025 och planen är att ersätta det med två nya avtal (Tyresö och Handen/Nynäshamn), som ska ha höga krav på elektrifiering av bussflottan. En studie som har gjorts av Region Stockholms trafikförvaltning visar att det finns potential för att köra bussar på el i de aktuella områdena men också vissa begränsningar gällande räckvidd och busstyper. Den exakta nivån av elektrifiering kommer tas längre fram, innan de nya trafikavtalen träder i kraft.

Bakgrund

Region Stockholms trafikförvaltning har sedan 2017 utrett hur eldriven busstrafik kan införas i Stockholms län. Enligt studien ska bussarna laddas i depåer och antalet eldrivna bussar anpassas efter trafikens förutsättningar.
Bussdepåer som sedan tidigare omfattas av beslut om elektrifiering:

  • Råstadepån i Sundbyberg,
  • Lundadepån i Spånga,
  • Gubbängsdepån i södra Stockholm,
  • Nybodadepån i södra Stockholm,
  • Björknäsdepån i Nacka.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik