Test med påstigning i alla dörrar på stombusslinje 4

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I augusti startar ett längre försök att förbättra framkomligheten för stombusslinje 4. Under ett helt år ska resenärerna få gå på vid samtliga dörrar på linjen. Det informerades Trafiknämnden om den 26 april.

Region Stockholm och Stockholms stad arbetar för att stombusslinje 4 ska få bättre framkomlighet, snabbare stopp vid hållplatserna och förbättrad regularitet. Det innebär i praktiken att bussarna ska komma i tid oftare och gå med jämnare intervall.

Det här gör vi för att bussen ska komma framåt snabbare. Vi vet att varje minut räknas för resenärerna.

År 2019 hade linje 4 över 60 000 påstigande per dygn men snitthastigheten har minskat och omkring 30 procent av restiden står bussarna vid hållplatserna. Redan 2014 gjordes ett kortare försök där värdar blippade resenärernas biljetter för snabbare påstigning vid alla dörrar. Nu görs ett längre försök med biljettläsare ombord för att det ska gå snabbare att kliva ombord på bussen.

– I augusti och under ett år framåt låter vi resenärerna gå på vid samtliga dörrar på bussen. Till dess kommer utrustning för att blippa vid varje dörrpar vara på plats. Det här gör vi för att bussen ska komma framåt snabbare och vi vet att varje minut räknas för resenärerna, säger Siri Brolén, framkomlighetsstrateg på trafikförvaltningen.

För att ytterligare minska restiderna kommer bussarna på linje 4 inte att stanna vid Högalidsgatan, Mariebergsgatan, Stadion och Jungfrugatan. Resenärerna kan åka med flera andra busslinjer som stannar vid dessa hållplatser eller från närliggande hållplatser, för den som vill resa med linje 4.

Trafikledare kommer även få nytt IT-stöd som ökar förutsättningarna för att förbättra regulariteten på linjen. Efter studien kommer trafikförvaltningen att utvärdera åtgärderna och se hur stor effekt de haft för att minska restiderna.

Syftet med studien

Tillsammans med andra åtgärder beräknas det här kunna öka linje 4:s medelhastighet från 12-15 km/timme till cirka 20 km/timme. I förstudien inför försöket såg man att påstigning vid alla dörrar på hårt trafikerade turer kan ge en tidseffektivisering på sju procent. Trafikförvaltningen vill även se om piloten leder till en ökad kundnöjdhet vad gäller trängsel.

Gemensamt arbete

Region Stockholm och Stockholms stad ska enligt en avsiktsförklaring från 2019 gemensamt arbeta för att stombusslinje 4 ska komma fram snabbare. I avsiktsförklaringen ingår också att Stockholms stad ska se över var man kan införa nya kollektivtrafikkörfält samt prioritera bussarna vid trafiksignalerna.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik