Ungdomar åker fritt med SL i sommar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I maj börjar SL skicka ut gröna SL-kort till omkring 170 000 ungdomar i Stockholms län – med biljetten på kortet åker de fritt med SL under hela sommarlovet. Det gäller även ungdomar som reser med färdtjänsten.

SL-korten skickas ut med start i maj och biljetten gäller till 31 augusti 2022.

I år blir det extra lätt för ungdomar i Stockholms län att ta sig till sina sommarlovsaktiviteter. Region Stockholm har beslutat att dela ut SL-kort till alla ungdomar, födda 2004 – 2010, som är folkbokförda i Stockholms län.

Biljetten gäller under sommarlovet, dygnet runt fram till och med den 31 augusti 2022. Ungdomar med färdtjänsttillstånd reser under samma period utan egenavgift med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.

Korten ska ha nått ungdomarna senast 13 juni

De som har rätt till ett kostnadsfritt SL-kort får hem biljetten laddad på ett nytt, grönt SL-kort senast den 13 juni. Det går inte att ha biljetten i SL-appen, utan det är det fysiska kortet som måste blippas. Har SL-kortet inte kommit fram då kan man kontakta SL:s kundtjänst för att få hjälp. Ungdomar med skyddad identitet kan få biljetten genom att kontakta SL Kundtjänst.

Bakgrund

Region Stockholm vill att unga ska återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Det är en viktig del i det långsiktiga arbetet för en hållbar region. Satsningen med kostnadsfria sommarlovsbiljetter finansieras av Region Stockholm och gäller under sommaren 2022.

Region Stockholm har bestämt vilka åldersgrupper som ska få en biljett och beslutat att möjligheten att resa avgiftsfritt också gäller de som har tillstånd att resa med färdtjänsten. Beslutet fattades i Trafiknämnden den 29 april och slutgiltigt beslut fattas i Regionfullmäktige.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik