Bussar för ukrainska flyktingar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms trafikförvaltning har en beredskap för att sätta in bussar för att hjälpa ukrainska flyktingar att ta sig från Nynäshamns färjeläge till länets sjukhus.

För de flyktingar som är i behov av akut vård finns redan resurser och god kapacitet. Men för dem som har lättare skador eller andra hälsotillstånd kan bussar sättas in som ska hjälpa de här människorna att ta sig från Nynäshamn.

I nuläget anländer dagligen mellan 400 och 600 flyktingar från Ukraina till Nynäshamn med färja från Polen. Bussarna som kan sättas in ska fungera som ett komplement till vårdinsatsen.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik