Tillfälligt stängda framdörrar i SL:s busstrafik

Från och med torsdag 13 januari stänger SL tillfälligt bussarnas framdörrar för påstigning. Beslutet gäller till en början till den 31 januari.

– Vi stänger framdörrarna för att säkra att trafiken kan gå för fullt. Då är det extra viktigt att våra resenärer tar ansvar och betalar för sin resa, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för AB SL.

Alla som åker buss måste även fortsättningsvis ha en giltig biljett. SL rekommenderar biljettköp i app för den som inte har giltig periodbiljett. Det går även att köpa biljett i ordinarie försäljningsställen. Under perioden kommer SL förstärka med kundservicevärdar, för hjälp med att ”blippa” vid bakdörr där det går, samt förstärka biljettkontrollerna.

Både på- och avstigning kommer ske genom bakdörrarna. SL ber alla resenärer att visa omtanke och hjälpa varandra att hålla avstånd.

Bakgrund

  • För att skydda förarna och öppna framdörrarna, installerades skyddsglas i alla SL:s bussar under våren 2021. Dessa blev SL:s trafikutövare tvungna att ta ner i november, efter beslut från Arbetsmiljöverket.

  • Framdörrarna stängs efter flera anmälningar och skyddsstopp avseende oro för smitta hos förare. Därmed förelåg även risk för föreläggande från Arbetsmiljöverket.

  • Den tidigare perioden med stängda framdörrar innebar att biljettintäkterna från busstrafiken minskade med 100 miljoner kronor per månad.
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik