Region Stockholm ska testköra eldriven bärplansbåt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

År 2023 kan invånarna i Region Stockholm bli först i världen med att åka med en elektrisk bärplansbåt som drar upp till 80 procent mindre energi än många av dagens dieselfärjor.

Skissbild på nya bärplansbåten Candela P-30.

Under 2023 beräknas världens första elektriska passagerarfartyg med bärplan, Candela P-30, testas i Region Stockholms kollektivtrafik i ett pilotprojekt. Fartyget har lång räckvidd även i hög fart. Med hjälp av en bärande vinge nedsänkt i vattnet, så kallad hydrofoilteknik, flyger fartyget tyst cirka en halvmeter ovanför vattenytan. Det ger en mjukare och tystare resa och minskar problemet med stranderosion, eftersom betydligt mindre svall bildas jämfört mot konventionella fartyg.

Emissionsfritt och energieffektivt

Det har hittills varit svårt att elektrifiera snabbgående fartyg delvis på grund av att konventionell skrovteknik leder till att mycket energi går åt till att tränga undan vatten, vilket i sin tur kräver stora tunga batterier.

Bärplansbåten kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent jämfört med dagens dieseldrivna båtar i samma storlek. Mest energieffektiva driftscenario är i hastigheter över 15 knop och därför skulle fartyget kunna användas på skärgårdens längsta linjer eller i pendelbåtstrafik med få stopp.

Fartyget i pilotprojektet tar upp till 30 personer och har då en räckvidd på cirka 60 sjömil i 23 knop. Toppfarten är cirka 30 knop och med sin räckvidd gör det fartyget till världens energieffektivaste och snabbaste elektriska fartyg i dagsläget.

Region Stockholms analys visar på fördelar

En analys som Region Stockholm genomfört visar att om man exempelvis ersatte dagens tonnage med ett bärplansfartyg mellan Vaxholm och Stockholm skulle restiden potentiellt gå att minska med cirka 15 minuter och driftskostnader kunna minskas med cirka 40 procent per år, förutsatt att dispens från hastighetsbegränsning kan beviljas.

Innovationsprojektet finansieras av Trafikverket och tillverkaren av fartyget, Candela Speed Boat AB.

Det är ännu inte bestämt på vilka linjer bärplansskeppet skulle gå i trafik eller om tekniken går att implementera permanent. Pilotprojektet kommer att utvärderas och i och med det ge Region Stockholm värdefull kunskap för utveckling av tonnage och sjötrafiken.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik