Kollektivtrafikens tidtabeller för 2021 är klara

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen. Trafiknämnden fick den 19 oktober besked om vilka förändringar som sker i trafiken från och med december.

Majoriteten av förändringarna i tidtabellerna för 2021 börjar gälla från och med 13 december. På Lidingöbanan sätts två nya tåg i trafik vilket ger tätare trafik. På Tvärbanan planeras trafikstart för linje 31 till Bromma flygplats. I övrigt sker det endast mindre justeringar i tidtabellerna för den spårbundna trafiken samt i båttrafiken.

I busstrafiken sker mindre förändringar i de flesta kommunerna. Det mesta handlar om att anpassa linjer efter resmönster genom fler eller färre avgångar samt förändrade linjesträckningar.

Alla avgångar och linjeförändringar kommer gå att söka eller hitta i tidtabellerna på sl.se och waxholmsbolaget.se, eller motsvarande appar, från ungefär mitten av november.

Kollektivtrafiken byggs ut vilket kan påverka din resa

Flera avstängningar kan kommat att påverka din resa under 2021. Vissa sträckor på Roslagsbanans Kårstagren och pendeltågets Bålstagren ersätts med buss. Det sker främst under sommaren och hösten 2021 när Region Stockholm fortsätter bygga ut Roslagbanan och Trafikverket arbetar med Mälarbanan. Även nästa sommar stängs tunnelbanan av mellan Gullmarsplan och Globen på grund av att Region Stockholms arbeten med nya tunnelbanan.

Att ta fram tidtabeller är en årlig process

Det börjar med att Region Stockholms trafikförvaltning skickar ut en bruttolista med förslag till kommunerna i början på året. Förslagen har tagits fram i samarbete mellan Region Stockholms trafikförvaltning och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget. De bygger bland annat på:

  • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
  • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område innan pandemin.
  • Input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren görs prioriteringar mellan de olika förslagen. Det slutliga trafikförändringsdokumentet blir klart under hösten och presenteras som ett informationsärende till trafiknämnden.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik