Ny chef för trafikförvaltningen och VD för SL och Waxholmsbolaget

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

David Lagneholm blir ny chef för trafikförvaltningen och VD för SL och Waxholmsbolaget. David kommer närmast från tjänsten som säkerhetsdirektör vid MTR Nordic AB när han tillträder sin nya tjänst i höst.

David Lagneholm är idag säkerhetsdirektör vid MTR Nordic och har arbetat de senaste sju åren i olika positioner inom MTR-koncernen och dessförinnan under sex år vid SAS.  

David är civilingenjör från KTH och har även studerat vid Grenoble Institute of Technology. Han har en mycket gedigen erfarenhet av ledarskap inom transportsektorn.

- Jag välkomnar David Lagneholm till det finaste jobb som finns i Stockholmsregionen och det viktigaste som finns i svensk kollektivtrafik. Med erfarenheter av att leda och driva förändring med både hjärta och hjärna blir han en viktig rekrytering i en tid av utveckling och förnyelse. Jag är övertygad om att David på ett utmärkt sätt kommer att leda arbetet med en trygg, pålitlig och attraktiv kollektivtrafik för stockholmarna, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd samt styrelseordförande i SL och Waxholmsbolaget.

Nuvarande tillförordnad chef för trafikförvaltningen Sara Catoni återgår till sin tjänst som avdelningschef vid ledningsstaben inom trafikförvaltningen i samband med att David Lagneholm tillträder sin tjänst.

- Jag ser verkligen fram emot att få samarbeta med David Lagneholm kring de stora och viktiga frågor som ligger framför oss i Region Stockholm. Att bygga en region i samverkan med andra och till största möjliga nytta för invånarna är en utmaning som kräver kunskap, lyhördhet, beslutsamhet och erfarenhet av det slag som David Lagneholm har, säger regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp. 

- Jag ser fram emot mitt nya uppdrag med både stolthet och ödmjukhet. Jag kan inte tänka mig ett viktigare och mer stimulerande uppdrag än att få vara med och ytterligare förbättra kollektivtrafiken i Region Stockholm i framtiden, säger David Lagneholm tillträdande chef för trafikförvaltningen och blivande VD för SL och Waxholmsbolaget.

Om trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att du som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en trygg, hållbar och väl fungerande kollektivtrafik. En normal dag görs över 3 miljoner resor i SL-trafiken.

Trafikförvaltningen har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också Trafikförvaltningen som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. Trafikförvaltningen är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket långsiktigt ska leda till att fler reser kollektivt.

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik