Vega nu på pendeltågskartan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 1 april öppnades fler möjligheter att resa kollektivt i Haninge när den nybyggda stadsdelen Vega fick egen pendeltågsstation.

Den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun fick en ny pendeltågsstation måndagen den 1 april. Station Vega är belägen längs Nynäsbanan mellan stationerna Skogås och Handen. Bygget, som startade 2015, är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Stockholm och Haninge kommun.

Området Vega ska växa till omkring 10 000 invånare och cirka 4 200 människor beräknas pendla från stationen.

Förbättrat kollektivtrafikutbud

Vid Vega station stannar tågen på linje 43 en gång i kvarten under större delen av dygnet. Restiden till Stockholm City är cirka 24 minuter.

– Vi är glada att nu kunna erbjuda spårtrafik med en snabb förbindelse mellan Vega och innerstan. Det möjliggör för fler människor att få ihop livspusslet med hjälp av en väl fungerande kollektivtrafik, säger Caroline Ottosson, förvaltningschef på trafikförvaltningen och vd för SL.

Tillgängligheten på stationen

Resenärsutrymmena på Vega station är anpassade för resenärer med funktionsnedsättning eller som reser med rullstol, rullator och barnvagn. Till exempel är plattformen i samma höjd som tågens golv och rulltrappor och hiss leder upp till vänthall och plattform, som är på samma nivå.

Vi är glada att nu kunna erbjuda spårtrafik med en snabb förbindelse mellan Vega och innerstan.

Trafikförvaltningens och samarbetsorganisationen Synskadades Riksförbund, SRF, har utvärderat och fastställt hur ledstråken ska utformas så att tillgängligheten på stationen och plattformen blir så bra som möjligt för den som har en synnedsättning.

Utöver spärrar med personal finns det en kiosk på stationen. Det är planerat att det i stationsområdet kommer att finnas cykelparkeringar och infartsparkering med 90 platser.

Konstnärlig utsmyckning

Mellan entréplanet och plattformen är stationen utsmyckad med ett ljuskonstverk av konstnären Ulla Fredriksson. Du kan läsa mer om hur verket hänger ihop med namnet på stationen och vad som inspirerat konstnären på konst.sl.se.

Konst av Ulla Fredriksson på station Vega

Andra nya stationer i pendeltågsnätet

Senast pendeltågen fick nya stationer var vid öppnandet av innerstadsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan sommaren 2017. De stationerna ersatte tidigare stationerna Stockholm Central och Karlberg.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik