Kollektivtrafik för alla

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Det gäller även äldre, personer med funktionsnedsättning och resande med barnvagn.

Tät dialog med organisationer

Trafikförvaltningen har ett nära samarbete med intresse- och pensionärsorganisationer. Syftet är att tidigt fånga upp vilka behov äldre samt personer med funktionsnedsättning har inom kollektivtrafiken.

Tydliga krav vid upphandling

Inuti ett tåg

Interiör i Tvärbanans nya vagnar modell A35.

Vid upphandling och uppföljning av avtal använder vi SL:s riktlinjer för äldre och resenärer med funktionsnedsättning. Tack vare det är exempelvis Tvärbanans vagnar A35 väl tillgänglighetsanpassade.

Fler exempel på tillgänglighet i kollektivtrafiken: 

  • 100 procent av bussarna har lågt insteg eller ramp.
  • 100 procent av spårfordonen har lågt insteg - och ramp där det behövs.
  • 155 stationer och bytespunkter erbjuder ledsagning.

Ledsagning – extra hjälp att ta sig fram

Ledsagning är en service för resenärer som behöver extra hjälp att orientera sig i kollektivtrafiken. Det innebär att en person möter upp och hjälper resenären att hitta rätt inom kollektivtrafiken.

SL är i dag anslutna till tjänsten ledsagningsportalen. Med hjälp av den kan resenärer med funktionsnedsättning beställa kostnadsfri ledsagning för alla byten under en resa med kollektivtrafik inom Sverige.

Läs mer om ledsagningsportalen på Samtrafikens webbplats

Närtrafik – alternativet till färdtjänst

Närtrafiken är en form av busstrafik som trafikerar områden där många äldre bor. Den fungerar som ett alternativ till traditionell färdtjänst och är specialanpassad för äldre eller personer med funktionsnedsättning, men alla med SL-biljett är välkomna att åka med.

Läs mer om alternativa sätt att resa med kollektivtrafik här på regionstockholm.se

Tillgänglighet till sjöss

SL har fyra pendelbåtslinjer som trafikeras av cirka 20 pendelbåtar. Alla dessa är till största del tillgänglighetsanpassade enligt Region Stockholms riktlinjer för tillgänglighet.

Waxholmsbolaget, som också ägs av Region Stockholm, arbetar för att alla ska kunna åka med oavsett funktionsnedsättning. Resenärer med lindrigare gångsvårigheter och de som använder en lätt och smidig rullstol kan resa med nästan alla fartyg.

På Waxholmsbolagets webbplats finns en beskrivning av tillgängligheten på rederiets egenägda fartyg. I Waxholmsbolagets trafik ingår även ett antal fartyg som ägs och drivs av fristående entreprenörer. Bland dem är tillgängligheten mer varierande. 

Läs mer på Waxholmsbolagets webbplats

För färdtjänstresenärer

För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst och behöver mer information besök Färdtjanstens webbplats

Ring oss om tillgänglighet

I stora delar är SL-trafiken tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ring 020 120 20 22 om du...

  • vill fråga om tillgängligheten på din resa
  • vill beställa ledsagning på stationen, i bussterminalen eller mellan båt och annan SL-trafik
  • vill beställa ledsagning på annan plats i Sverige genom ledsagningsportalen
  • har frågor om resegarantin för dig med funktionsnedsättning

Du kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan och de som svarar är specialutbildade i tillgänglighet.

Mer information om tillgänglighet och hur du planerar din resa finns på sl.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?