Bidrag för underhåll och reparation av bryggor som trafikeras av regionens sjötrafik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Om du äger en brygga som anlöps av Waxholmsbolaget eller SL:s pendelbåtstrafik kan du fram till sista maj 2023 söka bryggbidrag.

Skälvik ö-brygga i Stockholms skärgård.

Bryggor som idag används av regionens sjötrafik är ofta enskilt ägda av tomtägarföreningar och samfälligheter, vilka är organisationer som ofta har begränsad ekonomi. För privata bryggföreningar, samfälligheter eller liknande finns det nu möjlighet att söka bryggbidrag hos Region Stockholm. Syftet är att öka tillgängligheten till öarna i Stockholms skärgård genom säkerhetshöjande åtgärder.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer verksamma inom området regional utveckling och/eller regional samverkan så som privata bryggföreningar och samfälligheter eller liknande kan omfattas av möjlighet att söka bryggbidrag. Organisationens verksamhet ska tillgodose ett allmänt intresse i Region Stockholm och får inte uteslutande vara beroende av det sökta bidraget.

Så här gör du för att ansöka

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med bilagor via e-post eller brev.

Länk till ansökningsblankett samfinansiering (pdf)

Ifylld blankett och bilagor skickas till:
E-post: bryggbidrag@regionstockholm.se

Vanligt brev med posten skickas till adress:
Teknikavdelningen, Fastighet, Buss och Sjö
Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm

Märk kuvertet med ”ansökan Bryggbidrag”.

Ansökan om bidrag kan göras fram till och med 31 maj 2023.

Uppföljning av beviljade bidrag

Organisationer och föreningar som beviljats bidrag ska lämna en redovisning av vilka åtgärder som gjorts med stöd av bidraget. Redovisningen ska godkännas innan du kan göra en ny ansökan om bidrag.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?