Nattarbeten på Söderströmsbron

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Natt mot 22 maj började Region Stockholm/SL med förberedande arbeten inför sommarens avstängningar mellan Slussen och Gamla stan. Arbetet utförs när det inte går några tåg över bron och påverkar inte trafiken.

Inför sommarens arbeten byggs nu arbetarskydd så att det ska gå att jobba säkert. I sommar kommer en hel del arbeten att ske när tunnelbanan trafikerar bron och säkerhet och trygghet är väldigt viktig för alla som rör sig över bron, såväl de som arbetar som tunneltågföraren och resenärerna. 

Arbetsområde under bron

Nu bygger vi en ställning under bron så att arbeten kan ske underifrån när det är dags att byta ut delar av anläggningen. Det innebär att det kommer att vara ett arbetsområde både på bron och under bron. 

Inga störande arbeten

Det kommer att vara en del aktivitet vid bron nattetid men inga arbetsmoment kommer att orsaka några störningar för de som bor eller vistas i närområdet. 

Sommarens arbeten 

Sommarens trafikpåverkande arbeten börjar på kvällen den 18 juni. Den första tiden påverkas trafiken på både Röda och Gröna linjen sena kvällar natt mot vardag. Den 11 -17 juli är Gröna linjen helt avstängd och sedan är det båda linjerna som påverkas igen, på sena kvällar natt mot vardag, fram till den 17 augusti. Från den 18 augusti ska tunnelbanan gå som vanligt igen över Söderströmsbron. 

Läs mer om sommarens arbeten här 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik