Nästa biljettsystem

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm fortsätter att utveckla digitaliseringen inom kollektivtrafiken och utvecklar ett nytt, modernt, och användarvänligt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken. Nu kan du resa genom att blippa ditt betalkort i spärren och på bussen, utan att i förväg behöva köpa en biljett.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Det nuvarande biljettsystemet Access ersätts av ett modernt och flexibelt system som ger möjligheter till nya biljettbärare och säljkanaler. Till att börja med blir betalkortet ny biljettbärare. Samtidigt kommer möjligheten att resa med SL-kort, mobil och övriga biljetter att finnas kvar.

Syfte

I takt med samhällets tekniska utveckling ökar resenärernas krav på enkla lösningar för information om, och köp av biljetter. Därför ska Access-systemet successivt ersättas med nästa generations biljettsystem.

Vem påverkas och tidplan

För dig som resenär kommer det successivt att erbjudas nya och förändrade sätt att köpa, betala och blippa din biljett. Hos försäljningsombud och trafikentreprenörer kommer utrustningen att bytas ut. Det nya biljettsystemet utvecklas stegvis och har helt ersatt dagens biljettsystem 2023.

Vad innebär det nya biljettsystemet?

Nästa biljettsystem är ett modernt system som skapar förutsättningar för ett flertal tjänster. Till skillnad mot dagens biljettbärande system där biljetten ligger på bäraren (SL-kortet, mobilbiljetten eller pappersbiljetten) innebär nästa biljettsystem att rättigheterna att resa, det vill säga biljetten ligger i ett bakomliggande system med en koppling till ett SL-kort, mobil eller annan bärare. Det gör att du som resenär inte längre behöver ladda på biljetten på accesskortet. Du kan också välja att byta bärare kopplat till din biljett – till exempel mobilen eller SL-kortet, och även på andra sätt i högre grad själv administrera din biljett. Det nya moderna biljettsystemet infördes successivt under 2019-2021.

Det nya biljettsystemet innebär oändliga möjligheter för ett modernare och enklare resande. Utvecklingen pågår och systemet växer fram allt eftersom.  

Resa med betalkortet

Den 19 juni 2018 fattade trafiknämnden ett genomförandebeslut att införa kontaktlös betalning för resa inom SL-trafiken. Det innebär att det blir möjligt att resa genom att blippa sitt kontaktlösa betalkort mot spärren, mot läsaren i bussen, på plattformsstolpen eller hos konduktören. Resenärerna behöver inget SL Access-kort eller ladda på reskassa. Tjänsten fungerar med digitala plånböcker som till exempel Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay.

Kontaktlös betalning lanserades i SL-trafiken den 2 februari 2021. Från och med september 2021 är det möjligt att resa med betalkort till rabatterat pris.

Enklare resa över länsgränser

I dag kan du resa över länsgränser genom att köpa SL-biljetter hos andra trafikföretag. Det nya biljettsystemet gör det möjligt att även köpa och blippa SL-biljetter med andra trafikföretags mobilappar, till exempel Movingo och SJ.

Infördes under 2018-2019.

Accesskortet fasas ut och ersätts med ett nytt SL-kort

För de resenärer som inte kan eller vill resa med betalkort finns möjligheten att resa med ett SL-kort kvar. Eftersom ett nytt biljettsystem införs behöver vi på sikt byta ut Accesskortet mot ett annat reskort.

Det nya gröna SL-kortet infördes hösten 2021. Läs mer om kortet på sl.se.

Nya funktioner på sl.se och i SL-appen

I takt med att biljettsystemet utvecklas införs nya funktioner i våra digitala kanaler. Biljettsortimentet i SL-appen utökades under 2021 och fortsätter utökas under 2022.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?