Hissar och rulltrappor

Sedan 2015 byter trafikförvaltningen/SL successivt ut många hissar och rulltrappor i kollektivtrafiken. De nya hissarna och rulltrapporna är bättre tillgänglighetsanpassade och går lite snabbare än de gamla. På så vis blir resan till och från stationerna trygg och säker för alla.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Hissarna och rulltrapporna i SL-trafiken byts ut. Ordningen när vi byter ut dessa baseras på skick, ålder och underhållskostnad. Våra äldsta rulltrappor är från 60- och 70-talet vilket gör att de har första prioritet att bytas ut.

Syfte

Med nya hissar och rulltrappor i SL-trafiken vill vi göra din resa ännu bättre. Hissarna och rulltrapporna i kollektivtrafiken används flitigt och slits mycket. Trots varsamt underhåll har de en begränsad livslängd.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser i SL-trafiken kan komma att påverkas av våra arbeten. Det finns information om avstängda hissar på sl:s trafikplanerare. Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med sin resa via SL tillgänglighet (telefon: 020-120 20 22).

Nya hissar och rulltrappor i kollektivtrafiken 

Våra hissar och rulltrappor är nödvändiga för att bibehålla en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla resenärer. Utöver ett regelbundet underhållsarbete har vi sedan 2015 succesivt börjat att byta ut de gamla hissarna och rulltrapporna mot nya. Under 2019 byttes 46 hissar och 13 rulltrappor ut.  

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?