Första ombyggda tunnelbanetåget i trafik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

271 tunnelbanevagnar ska förses med ny möblering, fler och uppkopplade trygghetskameror och utökad passagerarinformation. De moderniserade fordonen ska bidra till att göra resan bekvämare, tryggare och tillgänglig för alla resenärer, oavsett förutsättningar. Nu rullar det första ombyggda tåget i Stockholms tunnelbana.

Tack vare den nya möbleringen skapas nya ytor speciellt avsedda för resenärer med rullstol och barnvagn. Den upplevda trängseln minskar också och på- och avstigning går snabbare.

De ombyggda tunnelbanevagnarna är ett steg i uppdraget att modernisera och anpassa Stockholms tunnelbana för att möta behoven från en växande region. Totalt ska 271 så kallade C20-vagnar byggas om, parallellt med att 96 helt nya C30-vagnar levereras. Fordonstypen C20 utgör merparten av SL:s tunnelbaneflotta och har gått i trafik i över 20 år. Nu uppgraderas vagnarna för att bibehålla samma goda kvalitet framöver.

Anpassade för en modern kollektivtrafik

Den nya möbleringen har säten placerade längs sidorna, blandat med sittplatser om fyra som tidigare. Vagnarna får något färre sittplatser till fördel för nya flexibla ytor som är särskilt avsedda för resenärer med till exempel barnvagn eller rullstol. Det blir också mer yta och fler ledstänger för stående resenärer. Prioriterade sittplatser är klädda i gult tyg. Därmed blir det lättare att se vilka sittplatser som är reserverade för passagerare med behov av att sitta.

Nya flexibla ytor som är särskilt avsedda för resenärer med till exempel barnvagn eller rullstol.

Den nya inredningen bidrar till minskad trängsel och att av- och påstigning går snabbare, då resenärsflödet blir bättre i vagnen. Vagnarna har också moderniserats med fler och synligare trygghetskameror och utökad trafikinformation för resenärerna.

En ny informationsdisplay med utökad passagerarinformation

De moderniserade tågen får också helt nya skärmar för utökad passagerarinformation.

Tre tåg i månaden

Nu sätts det första uppgraderade tåget i trafik och därefter sker ombyggnad av vagnarna löpande. När produktionstakten är som högst levereras en ombyggd vagn varannan dag, vilket blir tre fullängdståg per månad. Alla C20-vagnarna planeras vara ombyggda år 2023.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik