Mer investeringar till IT för C20

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu har Trafiknämnden tagit beslut om kompletterande investeringar för ombyggnationen av C20. Beslutet rör investeringar inom IT-området.

Skissbild av interiören i de ombyggda C20-tågen.

De nya investeringarna innebär att en rad funktioner möjliggörs för de ombyggda vagnarna. Till exempel kan vagnarna få uppkopplade trygghetskameror, vars data överförs trådlöst via mobilt bredband. Det blir både en källa till ökad trygghet hos resenärerna och ett utökat stöd för polisen och Trygghetscentralen i det förebyggande arbetet med säkerhet och trygghet i tunnelbanan.

Med de nya investeringarna kan aktuell data från fordonen samlas in under färd och därefter analyseras. På så sätt går det att se vilket underhållsbehov ett tåg har redan innan det rullar in i depån. Detta förväntas ge en högre driftsäkerhet, eftersom det går att förutse och planera underhåll på ett mer förebyggande sätt än idag.

Det blir även möjligt att ge resenärerna den senast uppdaterade störningsinformationen via de skärmar som installeras i fordonen.

Ombyggnationen av C20 omfattar idag en större modernisering av vagnarna. Bland annat ny interiör och inredning, delvis ny förarhytt och en rad andra tekniska åtgärder.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik