Barkarby bussterminal

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I Barkarby pågår stora satsningar på kollektivtrafik och hållbart resande; här utvecklar SL/Region Stockholm, Trafikverket och Järfälla kommun en ny knutpunkt som länkar samman Stockholm och Mälardalen. 2026 kan du här enkelt byta mellan tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg. Tillsammans skapar vi nya resmöjligheter och gör avstånden mindre.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi planerar för att bygga en ny bussterminal som är 6000 kvadratmeter stor, med en inomhusyta om 200 kvm som innehåller bussvänthall, rastlokal för bussförarna och anslutande kommersiella lokaler.

Syfte

I takt med att Stockholmsområdet växer ökar behovet av en attraktiv kollektivtrafik. Bussterminalen är ett transportslag av fler som bidrar till nya knutpunkt Barkarby.

Vem påverkas och tidplan

Just nu pågår planeringsarbete inför byggstart. Planerad byggstart är 2025, och arbetet beräknas pågå till 2026.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?