Trafikomläggning 20-21 november

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Trafikomläggningar på Ulvsundavägen, nätterna mot 20 och 21 november.

Ulvsundavägen vid Solvalla. Foto: SL

På söndag kväll inleds en trafikomläggning på Ulvsundavägen, vid Solvalla. Den inleds alltså natten mot måndag den 20 november, och arbetet slutförs sedan under natten mot tisdag 21 november. 

Två filer i både norrgående och södergående riktning berörs. Detta är en återställning till tidigare läge och även en förberedelse för att återställa nygammal gång- och cykelväg. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik