Trafikomläggning på Ulvsundavägen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sista helgen i juli sker en ännu mindre trafikomläggning på Ulvsundavägen i samband med att det näst sista brostödet ska komma upp.

Ulvsundavägen och Tvärbanebron. Foto: Micke Ullén

Vid Solvalla är det nu dags för det näst sista brostödet till Solvallabron för Tvärbanan att komma upp. Därför sker en mindre trafikomläggning på Ulvsundavägen den sista helgen i juli, 28-30 juli. Omläggningen sker nattetid och ska inte leda till några större framkomlighetsproblem. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik