Gång- och cykeltrafik vid Solvalla leds om

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 19 juli leder trafikförvaltningen/SL om gång- och cykeltrafiken på Bällstavägen vid Solvalla.

Trottoaren och det körfält som stängs av den 19 juli

När Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats så kommer den att gå i en tunnel under Bällstavägen, parallellt med Ulvsundavägen. I augusti kommer tunneln att tryckas in under Bällstavägen och då är hela vägen avstängd i 5 dygn.

Förberedande arbeten påverkar gång- och cykeltrafiken

I juli pågår förberedande arbeten för totalavstängningen och från den 19 juli är det endast buss och biltrafik som får trafikera bron på Bällstavägen över Ulvsundavägen. Gång- och cykeltrafik leds om via den nya gångtunneln som finns mellan Solvalla och koloniområdet i Annedal då trottoaren och körfältet på Solvallasidan kommer att stängas av för att sedan tas bort. 

Omledningen sker från Bällstavägen via Travbanevägen på Solvallasidan och Dartanjangs gata på Annedalssidan. 

Under omledningen kommer gång- och cykeltrafik från Bromma att svänga vänster vid den gamla skolan. Det innebär att ett körfält från Solvalla mot Bällstavägen stängs för biltrafik till förmån för gång- och cykel. 

Körfältet mot Vällingby från Solvalla blir gång- och cykelväg mellan den 19 juli och 8 augusti. 

Totalavstängning 4 - 8 augusti

Hela bron över Ulvsundavägen stängs av den 4 - 8 augusti. Då leds även bilar och bussar om. Det är viktigt att uppmärksamma orange omledningsskyltning i området samt vara ute i god tid då resan kan ta längre tid än vanligt. Under avstängningen kommer en tunnel att tryckas in under vägen vilket innebär att vägen behöver grävas upp. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik