Projektets tidslinje

Arbeten i området runt Solvalla

Sedan januari 2021 pågår förberedande arbeten inför utbyggnaden av den nya spårvägen och hållplats Solvalla. Arbetsområdet sträcker sig från Bromma flygplats till Rissneleden. 

Vi förbereder för bygget av spårvägsbron som ska gå över Mälarbanan och Ulvsundavägen. Arbeten sker i områdena nära travbanan och vid Bällstakopplet.

Tvärbanan kommer mellan Bromma flygplats och Solvalla passera under Bällstavägen och vi bygger ett tråg som spårvägen ska gå igenom. Spåren går parallellt med Ulvsundavägen.

Hur blir du påverkad

Vi arbetar dygnet runt, störande och bullrande arbeten är planerade till dagtid.  

Arbetena kan uppfattas som bullrande i närområdet. Exempel på bullrande arbeten är pålning, borrning, schaktning, spontning, armeringsarbeten, buller och vibrationer från maskiner som betongbilar och grävmaskiner, samt transporter av material till och från byggarbetsplatsen. Vibrationer i marken kan vara kännbara när sprängningsarbeten sker.

Vid sprängning påverkas framkomligheten för trafikanter och de som rör sig i närområdet.

Arbetstider

Vi arbetar främst dagtid, men kan även arbeta med icke störande arbeten nattetid. 

Vi arbetar alla lördagar mellan klockan 07.00 och 19.00 till och med årsskiftet 2022/2023. 

Övriga pågående arbeten i närområdet

I samma område bygger Stockholms stad ett nytt gångstråk med gångtunnel under Ulvsundavägen. Stråket förbinder Annedal och Solvalla med Tvärbanans nya hållplats Solvalla.

Trafikverket utför också arbeten i närområdet när Mälarbanan byggs ut.

Gång- och cykelvägen mellan Bällstavägen och Bromma Blocks är avstängd

Gång och cykelvägen på västra sidan av Ulvsundavägen är avstängd sedan mars 2020 mellan Bällstavägen och Bromma Blocks. Ytan behövs för att ge plats för den nya spårvägen och en ny gång- och cykelväg på sträckan mellan Bromma flygplats och Solvalla. Avstängningen gäller resten av byggtiden.

Visionsbild över utbyggnaden av Tvärbanans kistagren mellan Bällstavägen och Bromma Blocks.Visionsbild som visar Tvärbanan längs Ulvsundavägen och under Bällstavägen. 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?