Projektets tidslinje

Arbeten i området runt Solvalla

Sedan januari 2021 pågår förberedande arbeten inför utbyggnaden av den nya spårvägen och hållplats Solvalla. Arbetsområdet sträcker sig från Bromma flygplats till Rissneleden. 

Aktuellt just nu

Vi förbereder för bygget av spårvägsbron som ska gå över Mälarbanan och Ulvsundavägen. Vi bygger brostöden först och börjar med pålningsarbeten i områdena nära travbanan och vid Bällstakopplet.

I området nära Bällstavägen/Travbanevägen arbetar vi med mark- och ledningsarbeten.

Hur blir du påverkad

Vi arbetar intensivt med att bygga brostöd i området vid Solvalla och längs med Ulvsundaleden inför bygget av spårbron där Tvärbanan ska gå. 

Arbetena kan uppfattas som bullrande i närområdet. Exempel på bullrande arbeten är pålning, borrning, armeringsarbeten samt buller och vibrationer från maskiner som betongbilar och grävmaskiner, samt transporter av material till och från byggarbetsplatsen.

Vid sprängning påverkas framkomligheten för trafikanter och de som rör sig i närområdet.

Arbetstider

Vi arbetar främst dagtid på vardagar. Visst arbete på helger och nätter kan förekomma.

Vi arbetar alla lördagar mellan klockan 07.00 och 19.00 till och med årsskiftet 2022/2023. 

Övriga pågående arbeten i närområdet

I samma område påbörjar Stockholms stad arbetet med att bygga ett nytt gångstråk med gångtunnel under Ulvsundavägen. Stråket förbinder Annedal och Solvalla med koppling till Kistagrenens nya hållplats Solvalla.

Trafikverket utför också arbeten i närområdet när Mälarbanan byggs ut.

Gång- och cykelvägen mellan Bällstavägen och Bromma Blocks är avstängd

Gång och cykelvägen på västra sidan av Ulvsundavägen är avstängd sedan mars 2020 mellan Bällstavägen och Bromma Blocks. Ytan behövs för att ge plats för den nya spårvägen och en ny gång- och cykelväg på sträckan mellan Bromma flygplats och Solvalla. Avstängningen gäller resten av byggtiden.

Visionsbild över utbyggnaden av Tvärbanans kistagren mellan Bällstavägen och Bromma Blocks.Visionsbild över Kistagrenen mellan Bromma Blocks och Bällstavägen.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?