Störande nattarbeten i Rissne

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 4 och 5 september arbetar Region Stockholm/SL med förberedelser inför trafikomläggningar och ändringar av arbetsområden i Rissne. Arbetet sker klockan 20-24 och närboende kan uppleva störningar från maskiner och strålkastare.

Visionsbild över Tvärbanan genom Rissne. Illustration: Treeline

Kavallerivägen vid Skvadronsbacken

Den 4 september klockan 20 börjar vi göra förarbeten inför en ny trafikanordning på Kavallerivägen i höjd med Skvadronsbacken. Bland annat så kommer tidsregleringen för bussar att flyttas och ett övergångsställe kommer tillfälligt att stänga. 

Kavallerivägen - Rissneleden

Den 5 september med start klockan 20 kommer vi att utöka arbetsområdet i korsningen Kavallerivägen - Rissneleden. Det kommer fortfarande gå att passera området och det är viktigt att fordonen följer trafiksignalerna. 

Arbetstider och störningar

Arbetet sker mellan klockan 20 - 24 både den 4 och den 5 september. Du som vistas i området kan uppleva störningar i form av buller från maskiner och starkt ljus från strålkastare. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik